หน้าหลัก / สถิติการยืมคืนเอกสาร

สถิติการยืมคืนเอกสาร

ลำดับปีที่เข้าใช้           จำนวน
1   
2 2567121
3 256645
4 2565 

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 20644 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566