หน้าหลัก / หนังสือเข้ารายเดือน

หนังสือเข้ารายเดือน


  ลำดับปีเดือนจำนวน 
1 2024พฤษภาคม17
2 2024เมษายน25
3 2024มีนาคม27
4 2024กุมภาพันธ์49
5 2024มกราคม35
6 2023ธันวาคม8
7 2023พฤศจิกายน18
8 2023ตุลาคม97
9 2023กันยายน469
10 2023สิงหาคม142
11 2023มิถุนายน1
12 2020พฤษภาคม1
13 2017กันยายน1
14 2017สิงหาคม9
15 2017กรกฎาคม17
12


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 20655 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566