หน้าหลัก / ค้นหาฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ

ครูฝึกฝีมือแรงงาน (คฝ)

 
จำนวนที่พบ 78 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 เอกสารประกอบการฝึก สาขาการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ระบบเกียร์ CV-Matic/สมาน จันทสารคุณ
2 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ การสร้างแบบตัดเย็บเสื้อยกทรงสตรี/กลิ่นขจร สุปันทัง
3 เอกสารประกอบการฝึก สาขา การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์กับปั้มน้ำ/ชูศักดิ์ จันทร์เปรม
4 เอกสารหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโล่าเซลล์กับปั้มน้ำ/ชูศักดิ์ จันทร์เปรม
5 เอกสารประกอบการฝึก สาขา เทคนิคการขับรถลากจูง (Technical Trailers Driving)/ภักดี เชื้อเมืองพาน
6 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการขับรถลากจูง (Technical Trailers Driving)/ภักดี เชื้อเมืองพาน
7 หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานเทคนิคการซ่อมตู้เย็นแบบประตูเดียว/วสันต์ เหลาโชติ
8 หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา เทคนิคการซ่อมตู้เย็นประตูเดียว/วสันต์ เหลาโชติ
9 เอกสารประกอบการฝึก สาขา เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้าต่อชนบากวีท่าตั้งเชื่อมขึ้น Butt Weld-Single V ertical Upward-Position Technique For Manual Metal Are Welding (MMA W)/อำนวย เจตร์จำลอง
10 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้าต่อชนบากวีท่าตั้งเชื่อมขึ้น Butt Weld-Single-V Groove Vertical Upward-Position Technique For Manual Metal Arc Welding (MMA W)/อำนวย เจตร์จำลอง
11 เอกสารประกอบการฝึกการสร้างแบบตัดเย็บเสื้อยกทรงสตรี/กลิ่นขจร สุปันทัง
12 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขา การขับรถยกไฟฟ้าแบบยืนขับด้วยความปลอดภัย/อุดม หล้าหิรัญชัย
13 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขา การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์/อัฏฐวุฒิ ชูสกุลเกรียง
14 เอกสารประกอบการฝึก สาขาการเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์/อัฏฐวุฒิ ชูสกุลเกรียง
15 คู่มือการฝึกอบรมการปรับแต่งกลไกลิ้นเครื่องยนต์ 3 สูบ/อภิชาติ แสนเป็ง
12345...


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 24389 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566