หน้าหลัก / ค้นหาคลังข้อมูล

การรับรองความรู้ความสามารถ

 
จำนวนที่พบ 3 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 แนวปฏิบัติด้านการรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2 อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถ/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (การรับรองความรู้ความสามารถ)/ราชกิจจานุเบกษา


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 24414 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566