หน้าหลัก / ค้นหาคลังข้อมูล

หลักสูตรฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 3 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 2024/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2 รูปแบบการฝึกอบรมของการพัฒนาฝีมือแรงงาน/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3 คู่มือผู้ประสานงาน/ผู้ดำเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการ DACUM/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 20651 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566