หน้าหลัก / ค้นหาคลังข้อมูล

สรุปผลการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 2 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ผลการดําเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 20680 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566