หน้าหลัก / ค้นหาข้อมูลดรรชนีวารสาร

ดรรชนีวารสาร

 
จำนวนที่พบ 6 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 dfdfd //(มกราคม 2545)
2 มี Kiasu ผู้กลัวตกเทรนด์ ก็ต้องมี Kiasi ผู้ขอปลอดภัยไว้ก่อนเสมอ! //(16-22 กุมภาพันธ์ 2567)
3 การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพื่มขีดความสามารถของประเทศ //(พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565)
4 //(16-22 กุมภาพันธ์ 2567)
5 การใช้คอมพิวเตอร์ //(มกราคม 2545)
6 ขึ้นค่าแรงคือการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ //(6-12 มกราคม 2566)


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 20671 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566