หน้าหลัก / รายละเอียดภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการเสนอซื้อหนังสือเพื่อพิจารณาจัดซื้อเข้าห้องสมุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2567


ชื่อเรื่อง : ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการเสนอซื้อหนังสือเพื่อพิจารณาจัดซื้อเข้าห้องสมุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียด : ห้องสมุดขอเชิญชวนผู้่ใช้บริการทุกท่านเสนอซื้อหนังสือและแนะนำทรัพยกรสารสนเทศเพื่อพิจารณาการจัดซื้อเข้าห้องสมุดฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างแรงบันดาลใจจากการอ่าน

วันที่บันทึกข้อมูล : 15-ธ.ค. -2023


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 20660 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566