หน้าหลัก / รายละเอียดภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Library of Depepartment of skill development)


ชื่อเรื่อง : แนะนำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Library of Depepartment of skill development)

รายละเอียด : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคารกรมพัฒนาฝีใือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทฯ โทรศัพท์ 0 2245 1707 ต่อ 1918

วันที่บันทึกข้อมูล : 07-ก.ย. -2023


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 28558 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566