หน้าหลัก / สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

ปีกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก
พอใจไม่พอใจ พอใจไม่พอใจ พอใจ ไม่พอใจ
2008113131113
2009110110110
2010301030102956
2011180211881317130
2012180180180
2013640640640
2014192619351953
2015000000
2023270270270
2024290290290

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 20664 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566