รายละเอียดของเอกสาร
ชนิดเอกสาร เอกสารวิชาการ
ภาษา ไทย
เลขหมู่
7ว 19.04.2 พ287ค 2548
ชื่อผู้แต่ง
พรหมพักตร์ ปานพวงแก้ว
ชื่อหนังสือ ความต้องการฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรณีศึกษา:ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษปีงบประมาณ 2548เกษ
ชื่อชุด บรรณานุกรม/เอกสารขอประเมินเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 7ว
พิมพลักษณ์ ศรีสะเกษ : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ กรมพัฒนาฝีมิอแรงงาน กระทรวงแรงงาน , 2548
ครั้งที่พิมพ์
ลักษณะทางกายภาพ 49 หน้า
หมายเหตุ
หัวเรื่อง
การฝึกอบรม
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ
ISBN
สถานะแต่ละเล่ม
รหัสบาร์โค้ด เลขหมู่ สถานะ กำหนดส่ง สถานะกาจอง
010100008239 7ว 19.04.2 พ287ค 2548 ดูที่ชั้นหนังสือ  


หน้าหลัก ติดต่อห้องสมุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค้นหาหนังสือ